Ctrl+D

zaznacz nas jeśli nas lubisz

Warunki korzystania z usługi

maj 2019

Niniejsze Warunki korzystania z usługi („Warunki”) są używane do dostosowania relacji prawnej między Shanghai Huaitu Network Technology Co., Ltd. (zwanej dalej „niniejszą witryną” lub „Pngtree”) a użytkownikiem (Użytkownik). Warunki świadczenia usług regulują dostęp, przeglądanie i korzystanie z Witryny przez użytkowników (odpowiednio „użytkowników” lub „użytkowników”); pobieranie i korzystanie z treści należących do Pngtree; oraz usługi świadczone za pośrednictwem Witryny („Usługi” lub „Usługi”, takie jak obowiązujące).

Dostęp do tej strony i korzystanie z niej oznacza, że ​​użytkownik przeczytał i zaakceptował niniejsze warunki bez wyjątku. Użytkownicy nie mogą korzystać z tej witryny, jeśli nie akceptują Warunków lub nie mają zastrzeżeń do jakiejkolwiek części niniejszych Warunków.

Pngtree może zmienić Warunki w dowolnym momencie, dlatego zachęcamy użytkowników do regularnego przeglądania tych warunków. Daty na początku niniejszych Warunków to najnowsze aktualizacje niniejszych Warunków, które będą obowiązywać od daty publikacji.

Niektóre usługi świadczone za pośrednictwem tej witryny mogą podlegać pewnym warunkom lub instrukcjom, które użytkownik musi zaakceptować przed udostępnieniem odpowiednich usług. Te szczególne warunki mogą zostać nałożone przez Pngtree. Z wyjątkiem warunków, takie szczególne warunki mają zastosowanie, aw przypadku konfliktu klauzula ta zostanie zastąpiona. Dlatego użytkownicy muszą przeczytać i zaakceptować te szczególne warunki przed udostępnieniem odpowiednich usług. Podobnie polityka prywatności będzie miała zastosowanie do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

1. Cel witryny

Użytkownik za pośrednictwem strony internetowej może wyszukiwać treści wizualne, takie jak wektory i ilustracje, obrazy, pliki PNG i Photoshop w dowolnym formacie („Treść”), a także konkretne informacje dotyczące takich treści.

2. Autoryzowane korzystanie ze strony internetowej

3. Rejestracja

4. Zawartość strony internetowej

Z zastrzeżeniem zgodności z niniejszymi Warunkami świadczenia usług, obowiązującą umową licencyjną z Pngtree oraz prawem, użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny i korzystać z niej. Pngtree pozostaje jedynym właścicielem wszystkich praw, tytułów i udziałów w Witrynie i zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na podstawie niniejszych Warunków świadczenia usług. Pngtree może modyfikować, zastępować lub zaprzestać korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym czasie, z dowolnego powodu, z lub bez uprzedzenia, według własnego uznania Pngtree. Pngtree zapewnia Witrynę na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”.

Cała zawartość tej Witryny, w tym między innymi Obrazy i powiązane metadane (łącznie „Treść Pngtree”), jak również wybór i układ Treści Pngtree są chronione prawem autorskim, znak towarowy, tajemnica handlowa i inne prawa i traktaty dotyczące własności intelektualnej. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie jakichkolwiek treści Pngtree narusza takie prawa i niniejsze Warunki użytkowania. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub w oddzielnej umowie licencyjnej między Tobą a Pngtree, Pngtree nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych zezwoleń na korzystanie z Witryny lub jakichkolwiek Treści Pngtree. Zgadzasz się nie kopiować, ponownie publikować, ramkować, łączyć, pobierać, przesyłać, modyfikować, dostosowywać, tworzyć prac pochodnych na podstawie, wynajmować, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, cedować, dystrybuować, wyświetlać, wykonywać, licencjonować, udzielać sublicencji ani dokonywać inżynierii wstecznej Strona lub dowolna treść Pngtree. Ponadto użytkownik zgadza się nie wykorzystywać żadnych metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych i / lub obrazów w związku z Witryną lub Treścią Pngtree.

Jeśli nie zawarłeś umowy licencyjnej z Pngtree, nie możesz pobierać, rozpowszechniać, wyświetlać i / lub kopiować żadnych Treści Pngtree.

Nie możesz usuwać żadnych informacji o prawach autorskich zawartych w Treści Pngtree.

4.1 Treść własna Pngtree

Oryginalny materiał Pngtree (oznaczony jako „Komercyjne użycie” lub „Pngtree” na obrazku i wspierany słowami „Licencja Premium”) to dzieło stworzone przez zespół projektowy Pngtree, projektanta kontraktów Pngtree i przesłane do Platforma Pngtree. Jeśli przestrzegają klauzuli Pngtree, użytkownicy Pngtree mogą korzystać z oryginalnego materiału w celach komercyjnych, ale nie pozwalają użytkownikom na sublicencjonowanie oryginalnego dzieła. Jednocześnie Pngtree zapewnia darmowym użytkownikom 2 pliki do pobrania dziennie. Jeśli pobierzesz oryginalny materiał, możesz go użyć do celów komercyjnych, ale musisz przypisać go do Pngtree i nie możesz drukować. Kliknij to będziesz wiedział Jak przypisywać? Jeśli w oryginalnej pracy znajduje się portret prawdziwej osoby, portret będzie wyświetlany tylko jako szablon, a użytkownik powinien zastąpić portret, którego używa. Jeśli użytkownik może dotrzeć do osoby z portretu i uzyskać pozwolenie na portret, użytkownik może użyć zdjęcia bez zastępowania portretu.

Nikt nie może używać Pngtree do pobierania zasobów bez zgody Pngtree; nie można kopiować ani naśladować stron internetowych lub serwerów innych niż Pngtree do tworzenia obrazów, logo Pngtree, kodu źródłowego i całego układu strony, prawa autorskie nie są autoryzowane, nie mogą być używane do niczego innego niż witryna Pngtree. Pngtree powiedział, że wszyscy użytkownicy weszli na stronę główną Pngtree, a strona uważnie przeczytała warunki tej umowy iw pełni się zgadza, proszę zrozumieć!

Jak korzystać z treści Pngtree?

Darmowy użytkownik może przeglądać szczegółową stronę obrazu, klikając „Jak przypisać”, aby zrozumieć, jak kredytować stronę i prawa.

Użytkownicy muszą jedynie zakupić plan witryny, aby uzyskać prawa użytkownika do obrazów w okresie ważności. Obrazy mogą być używane na stałe bez ograniczeń czasowych, obszarowych itp., Jeśli użytkownicy pobiorą licencję Premium lub Team Premium (plik o nazwie „Umowa licencyjna bez opłat licencyjnych”).

Jaka jest licencja Pngtree?

Przeczytaj ponownie TOS przy zakupie licencji na zawartość. Pngtree zastrzega sobie prawo do modyfikowania TOS w dowolnym momencie według własnego uznania. Pngtree dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Cię o takich zmianach, zanim takie zmiany staną się skuteczne. Takie powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail zarejestrowany na koncie Pngtree, zamieszczone na tej stronie lub na stronie logowania i / lub w inny sposób wysłane. Modyfikacje tych warunków będą miały zastosowanie tylko do przyszłych zakupów. Wydając licencję na taką zmodyfikowaną zawartość, wyrażasz zgodę na związanie się zmodyfikowanym TOS.

Jest to licencja jednomiejscowa, która upoważnia tylko jedną osobę fizyczną do licencjonowania, pobierania i używania treści. O ile nie dokonasz uaktualnienia do konta „Team Premium”, żadna inna osoba (w tym pracownicy, koledzy) nie może korzystać z konta ani korzystać z treści autoryzowanych za pośrednictwem konta. Jeśli chcesz zakupić autoryzowaną treść dla swojego zleceniodawcy, będziesz musiał ponownie subskrybować nowe konto w celu uzyskania uprawnień swojego dyrektora.

Jeśli kupisz „Plan Premium Team”, liczba osób, które mają pozwolenie na licencję, pobieranie i używanie treści, jest ograniczona do liczby dozwolonej przez subskrypcję zespołu. Liczba dostępów i praw użytkowania przyznanych przez stronę zarządzania zapleczem Pngtree i inne dodatkowe prawa są ograniczone do sześciu.

Jeśli potrzebujesz dostępu do więcej niż jednej osoby fizycznej, skontaktuj się z działem obsługi klienta pod adresem info@Pngtree.com. Dla jasności, jeśli użytkownik jest w stosunku pracy, pracodawca będzie uważany za licencjobiorcę licencji.

„Treść” oznacza całą zawartość dostępną na stronie Pngtree, w tym tła, szablony, efekt tekstowy, ilustracje itp.)

Pngtree niniejszym udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, stałego prawa do używania, modyfikowania (z wyjątkiem przypadków wyraźnie zabronionych w niniejszym dokumencie) i reprodukowania treści obrazu na całym świecie, co jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące licencja i podlega niniejszemu dokumentowi. Szkoły publiczne, szpitale publiczne i organizacje non-profit nie muszą uzyskiwać żadnych zezwoleń licencyjnych w sytuacji niekomercyjnej.

Licencja treści obrazu

Wolni użytkownicy mogą uzyskać prawa do licencji na obraz:

Treść zdjęcia jest przeznaczona do użytku osobistego i komercyjnego, ale użycie komercyjne musi wskazywać źródło lub atrybucję i zabronione jest drukowanie w formie fizycznej w celu sprzedaży.

Plan Premium upoważnia do korzystania z obrazów w następujących sytuacjach:

1. Reprodukcje cyfrowe, w tym na stronach internetowych, reklamach internetowych, portalach społecznościowych, reklamach na urządzenia mobilne, aplikacjach mobilnych, oprogramowaniu, kartach elektronicznych, w publikacjach elektronicznych (e-książki, e-magazyny, blogi itp.) E-mail marketing i online media (w tym usługi udostępniania wideo, takie jak YouTube, Dailymotion, Vimeo itp.);

2. Drukowane w formie fizycznej jako część opakowania i etykiety sztuki, papier firmowy i wizytówki, reklama w miejscu sprzedaży, okładki CD i DVD, koszulki i kubki lub do reklamy i nośniki fizyczne, w tym czasopisma, gazety i książki, pod warunkiem, że każdy obraz jest kopiowany nie więcej niż 50 razy;

Plan Premium Team zapewnia Tobie i Twoim pracownikom prawo do korzystania z obrazów (te prawa są uzupełnione przez 1-2 z powyższych Premium i są specyficzne dla licencji na obraz mających zastosowanie do programu):

1. Wykorzystanie treści do wydruków fizycznych (zwanych łącznie „towarami”), w tym między innymi tekstyliów, dzieł sztuki, magnesów, murali, kalendarzy, zabawek, artykułów papierniczych, kart okolicznościowych i innych inne fizyczne reprodukcje w celach sprzedaży lub dystrybucji, nieprzekraczające 500 000. 2. Założeniem jest, że oprócz zdjęć takie towary zawierają również obiektywne elementy twórcze lub elementy praktyczne.

3. Używany w muraliach (bez innych kreatywnych lub praktycznych elementów) do ozdabiania lokalu firmy lub klienta, a nie na sprzedaż.

Jeśli zakres licencji dla planu Premium lub licencja dla Team Premium nie daje praw, których potrzebujesz, skontaktuj się z działem obsługi klienta. (email: info@Pngtree.com)

Ograniczenia dotyczące korzystania z treści obrazu

Nie możesz:

1. Używaj treści obrazu innych niż treść obrazu wyraźnie udostępniona przez licencję zakupioną w związku z taką zawartością obrazu.

2. Przedstawiając jakąkolwiek postać („model”) przedstawioną w treści obrazu, sposób jej przedstawienia sprawia, że ​​normalna osoba czuje się urażona, w tym, ale nie ogranicza się do przedstawiania modelu jako a) z obscenicznymi utworami, „filmami dla dorosłych”, miejscami rozrywki dla dorosłych, usługami towarzyszącymi, serwisami randkowymi lub podobnymi treściami; b) związane z działaniami reklamowymi lub promocyjnymi wyrobów tytoniowych; c) uczestnictwo w działaniach politycznych (takich jak wszelkie partie polityczne, kandydaci, wybrani urzędnicy, reklama lub działania wspierające) lub angażowanie jakiejkolwiek polityki politycznej lub opinii; d) cierpiących lub leczonych z powodu choroby fizycznej lub psychicznej; lub e) udział w nieetycznych lub nielegalnych działaniach.

3. Używaj treści graficznych w obscenicznych utworach, zniesławiających treściach lub fałszywych treściach lub w sposób, który mógłby zostać uznany za zniesławiający, obsceniczny lub nielegalny.

4. Odsprzedaż, redystrybucja, dostęp, udostępnianie lub przekazywanie dowolnych treści lub praw do obrazów, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie. Na przykład, nie ograniczając się do, treść nie może być wyświetlana jako „biblioteka” treści (lub jej części), tak że strona trzecia może wyszukiwać i wybierać z treści.

5. Używaj treści obrazu w sposób, który narusza znak towarowy lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich lub prowadzi do nieuczciwych reklam lub roszczeń o nieuczciwą konkurencję.

6. Używaj treści obrazu (w całości lub w części) jako znaku towarowego, znaku usługowego, logo lub innych znaków pochodzenia lub jako części powyższego użycia.

7. Błędnie lub racjonalnie sugeruje, że treść obrazu jest tworzona lub uznawana za prawa autorskie do utworu przez kogoś innego niż użytkownik lub właściciel praw autorskich do treści obrazu.

Jak uzyskać autoryzację Premium lub Team Premium?

Użytkownicy muszą jedynie zakupić zaawansowany plan (o nazwie Premium lub Team Premium), aby uzyskać komercyjne wykorzystanie obrazów w okresie ważności. Jeśli użytkownik pobierze licencję Premium lub licencję drużynową Premium na stronie z informacjami o zdjęciu lub stronie pobierania lub w moim profilu - moje pliki do pobrania, plik można pobrać w celu uzyskania oficjalnego upoważnienia.

5. Roszczenie z tytułu tortur / DMCA Uwaga

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek obrazy lub inne materiały dostarczone przez Pngtree naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, możesz powiadomić Pngtree w sposób określony w naszym zawiadomieniu o naruszeniu praw autorskich DMCA. https://Pngtree.com/dmca_notification

6.Responsibility

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Użytkownik przyjmuje ryzyko korzystania z Witryny i jej usług na własne ryzyko oraz że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewłaściwe użycie lub korzystanie z Warunków.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Pngtree na korzystanie przez Użytkownika z Witryny i Usług z naruszeniem niniejszych Warunków i akceptuje wszelką odpowiedzialność, za którą Pngtree może odpowiadać z naruszeniem niniejszych Warunków.

Jako przykład, a nie ograniczenie, Pngtree nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez:

• Nie zakłócanie odpowiedzialności Pngtree, wirusy, problemy techniczne, zakłócenia, pominięcia, niedostępność, przerwy w dostawie prądu, sieci telekomunikacyjne lub awarie sprzętu użytkownika.

• Strony internetowe i usługi są opóźnione lub niedostępne z powodu wad lub przeciążenia ruchu w Internecie, sieci komunikacyjnej lub sieci energetycznej.

· Działania osób trzecich.

· Każde inne zdarzenie poza bezpośrednią kontrolą Pngtree.

Oprócz zamierzonego niewłaściwego zachowania Pngtree, a także charakteru zaangażowanego użytkownika lub charakteru problemu, obowiązujące prawo stanowi, że odpowiedzialność nie może być ograniczona umową, ryzykiem korzystania z witryny i Usługi użytkownika i Pngtree nie wynikają z korzystania z tej strony i usług. Odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez użytkownika.

7. Warunki subskrypcji

Warunki w tej sekcji („Warunki zamówienia”) mają zastosowanie do każdego zamówienia złożonego w Witrynie. Po zakończeniu zakupu zamówienia uważa się, że użytkownik przeczytał i zaakceptował warunki zamówienia bez wyjątku.

Jeśli użytkownik jest zainteresowany zakupem subskrypcji, musi od czasu do czasu przestrzegać instrukcji na stronie.

Subskrypcja treści wybranych przez Pngtree jest dostępna na stronie internetowej, w tym informacje, ceny i warunki (w tym między innymi codzienne ograniczenia dotyczące pobierania treści Pngtree). Pngtree może zmodyfikować subskrypcje dostarczone w dowolnym momencie w celu świadczenia nowych usług (te warunki subskrypcji będą obowiązywać, chyba że zaznaczono inaczej) lub zaprzestać świadczenia jakichkolwiek usług. Subskrypcje są subskrypcjami osobistymi i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Z wyjątkiem użytkowników, żadna strona trzecia nie może być upoważniona do korzystania z treści Pngtree (w tym jako strona trzecia, spółka zależna lub podmiot należący do tej samej spółki grupy do tych celów).

Pngtree zastrzega sobie prawo do zmiany ceny dowolnej subskrypcji w dowolnym momencie. W celu zoptymalizowania doświadczenia użytkownika, wyświetlanie ceny witryny i płatności kwoty mogą być dopasowane do kraju, w którym się znajdujesz. Pngtree zastosuje cenę określoną na stronie internetowej, gdy użytkownik złoży zamówienie.

Użytkownicy powinni płacić z góry przez Paypal lub kartę kredytową i inne dogodne metody płatności oferowane przez Pngtree, zgodnie z opisem na stronie internetowej. Aby zakupić i opłacić abonament, użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Przetwarzanie informacji o płatnościach i danych za pośrednictwem Paypal lub kart kredytowych i innych wygodnych metod płatności zapewnianych przez Pngtree odbywa się na stronie internetowej innej firmy. Przy zamawianiu jakiegokolwiek zamówienia użytkownik upoważnia Pngtree do pobierania odpowiedniej ceny za pomocą wybranej metody płatności. Subskrypcja może zostać aktywowana dopiero po otrzymaniu przez Pngtree płatności lub płatności od odpowiedniego podmiotu finansowego. Następnie zamówienie jest ważne przez okres zakupu przez użytkownika.

Ponieważ treść Pngtree jest treścią cyfrową, prawo do anulowania nie ma zastosowania, ale nie ma wpływu na gwarancje określone w obowiązujących przepisach konsumenckich.

O zwrotach:

Po aktywowaniu członkostwa premium i pobraniu mniej niż 3 obrazów, będziesz miał 15 dni na zamówienie zwrotu. Możesz poprosić o zwrot pieniędzy na info@Pngtree.com, a my zwrócimy pieniądze w ciągu 3 dni roboczych po złożeniu prośby o anulowanie (w przypadku wakacji zostanie ona odroczona). Sposób realizacji zwrotu zależy od oryginalnej metody płatności: jeśli zapłacisz kartą kredytową lub debetową, zwrot zostanie wysłany do banku wydającego i przetworzony przez bank wydający. Skontaktuj się z bankiem wystawiającym w celu uzyskania odpowiedzi na pytania, kiedy zamieścić linię kredytową i kwotę płatności wydanej na konto.

Przelew bankowy i lokalne metody płatności nie obsługują zwrotów. Jeśli spełniasz zasady zwrotu, możesz skontaktować się z działem obsługi klienta Pngtree, aby dostarczyć konto Paypal do zwrotu.

Specjalne instrukcje dotyczące stałej subskrypcji Premium:

Jeśli kupiłeś plan Pngtree Permanent Premium i nie możesz nadal korzystać z usługi ze względu na własne powody Pngtree (takie jak trwałe zamknięcie strony lub trwały błąd techniczny). Po aktywacji stałego członkostwa premium i pobraniu liczby mniejszej niż 30, a będziesz miał 60 dni na zwrot pieniędzy.

Polityka zwrotów nie pasuje do tego, kto naruszył warunki korzystania z usługi Pngtree.

8. Inne

Zgadzasz się, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z naruszeniem niniejszej Umowy lub Umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeśli ugoda nie powiedzie się, zostaną zastosowane dostosowania przepisów ustawowych i wykonawczych Chińskiej Republiki Ludowej i będą one podlegać jurysdykcji Sądu Ludowego w Szanghaju.

Niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane ani stronnicze w stosunku do żadnej ze stron, ale będą interpretowane w sensie tekstu. Jakakolwiek nieprawidłowa lub niewykonalna część niniejszych Warunków użytkowania nie wpływa na ważność lub wykonalność pozostałej części.

Jeśli masz problem lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami szybko: info@Pngtree.com

udostępniać i pobierać bezpłatne pliki do pobrania